Category: ZUK

Reviews on ZUK Z1

Smartphone copes with major challenges. For his Money has an excellent performance, nice user interface. The battery holds its charge on average 1 day, if playing resource-intensive games such as
Read More

Získat kořen ZUK Z1 (Instruction)

Dnes jsme detail zvažují možnosti pro získání root přístup na Zuk Z1. Důvodem je rozšířit funkčnost Android smartphone nebo tablet. webové stránky Androidrootmania podrobně popsat, jak se dostat kořen, stačí přečíst návod
Read More

Obtenez le ZUK racine Z1 (Instruction)

Aujourd’hui nous détaillons examiner les options pour l’obtention un accès root sur ZUK Z1. Ceci est fait pour étendre les fonctionnalités d’Android smartphone ou tablette. site Web Androidrootmania en détail décrire comment
Read More